POLIMERI HI-TECH >> membri | proiecte | aparatura | colaboratori | publicatii | aplicatii


BIOCOPET >> prezentare | parteneri | obiective | etape | rezultate finale | contact


PARTENERI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti - Departament Polimeri
Coordonator proiect (P1)
Spl. Independentei nr. 202, sector 6, 060021, Bucuresti
Director proiect
Ing. Stela Iancu
Partener 2 (P2)
Universitatea Politehnica Bucuresti - UPB
Spl. Independentei nr. 296, sector 6, 060031, Bucuresti
Responsabil P2
Dr. Sorina Garea
Partener 3 (P3)
Centrul de Chimie Organica "C.D. Nenitescu"
al Academiei Romane

Spl. Independentei nr. 202B, sector 6, 060023, Bucuresti
Responsabil P3
Dr. Emeric Bartha
Partener 4 (P4)
Institutul de Chimie Fizica "I.G. Murgulescu"
al Academiei Romane

Spl. Independentei nr. 202, sector 6, 060021, Bucuresti
Responsabil P4
Dr. Ing. Dan-Florin Anghel
Partener 5 (P5)
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului - ICPA
Bd. Marasti, nr. 61, sector 1, 011464, Bucuresti
Responsabil P5
Dr. Ing. Anca-Rovena Lacatusu,


Rolul si responsabilitatile fiecarui participant pentru realizarea proiectului


Etape / Activitati / Participanti

Etapa I:  Studii si analize pentru identificarea principiilor de baza ale realizarii unor materiale de acoperire biodegradabile, ecologice utilizand deseuri de PET si elaborare model experimental
Activitate I.1:  Evaluarea posibilitatilor de obtinere a unor materiale de acoperire biodegradabile, generate din dispersii copoliesterice apoase prin reciclarea chimica a deseurilor de PET
Partener P1:  Analiza tehnico-stiintifica privind:
-  posibilitatile de sinteza a unor copoliesteri biobedradabili dispersabili in apa, utilizand ca materie prima deseuri de PET;
-  posibilitatile de utilizare a acestor copoliesteri ca pelicule de acoperire pentru ingrasaminte.
Partener P2:  Participare la analiza tehnico-stiintifica privind posibilitatile de sinteza si de caracterizare a unor copoliesteri biodegradabili dispersabili in apa, utilizand ca materie prima deseuri de PET.
Partener P4:  Analiza tehnico-stiintifica privind dispersarea copoliesterilor in apa.
Partener P5:  Studiul tipului de microorganisme implicate in biodegradarea poliesterilor.
Activitate I.2:  Elaborare modele experimentale de laborator
Partener P1:  Elaborarea modelelor experimentale de laborator privind:
-  sinteza copoliesterilor biodegradabili, dispersabili in apa, din deseuri de PET;
-  obtinerea unor ingrasaminte granulare, acoperite cu un film de copoliester biodegradabil, generat din dispersii apoase.
Partener P4:  Elaborarea modelului experimental de obtinere a dispersiilor apoase copoliesterice.
Partener P5:  Elaborarea modelului experimental de testare in casa de vegetatie a cineticii de eliberare a azotului din ingrasamintele acoperite cu film copoliesteric;
Stabilirea interrelatiilor dintre microorganismele autotrofe (bacterii si microfungi) si poliesterii introdusi in sol.

Etapa II:  Realizarea si experimentarea tehnologiei de laborator pentru obtinerea copoliesterilor biodegradabili dispersabili in apa, din deseuri de PET
Activitate II.1:  Realizarea modelului experimental de obtinere a unor dispersii apoase de copoliesteri biodegradabili sintetizati prin reciclarea chimica a deseurilor de PET
Partener P1:  Sinteza copoliesterilor biodegradabili, dispersabili in apa:
-  selectionarea structurilor chimice care conduc la obtinerea proprietatilor de biodegradabilitate si hidrofilie;
-  stabilirea parametrilor optimi ai reactiilor de sinteza.
Obtinerea dispersiilor copoliesterice apoase.
Partener P4:  Participare la obtinerea dispersiilor copoliesterice apoase.
Activitate II.2:  Experimentarea modelului de laborator de obtinere a unor dispersii apoase de copoliesteri biodegradabili sintetizati prin reciclarea chimica a deseurilor de PET
Partener P1:  Analize fizico-chimice de baza pentru copoliesteri si dispersia apoasa.
Partener P2:  Caracterizarea copoliesterilor sintetizati in laborator (spectroscopie IR, HPLC, analize termo gravimetrice).
Partener P3:  Analize structural complexe ale copoliesterilor (cromatografie pe coloana cuplata cu spectroscopie de masa, RMN);
Participare la evaluarea biodegradabilitatii copoliesterilor.
Partener P4:  Caracterizarea dispersiilor copoliesterice apoase din punct de vedere reologic, granulometric si al stabilitatii.
Partener P5:  Testarea in laborator a biodegradabilitatii produsului copoliesteric;
Testarea influentei produsului copoliesteric asupra dimensiunii si structurii comunitatii microorganismelor heterotrofe din sol (toxicologie).

Etapa III:  Testarea tehnologiei de laborator de obtinere a materialelor de acoperire copoliesterice biodegradabile la producerea ingrasamintelor cu levigabilitate redusa
Activitate III.1:  Obtinerea ingrasamintelor cu solubilizare controlata a substantelor active prin acoperirea granulelor de nutrienti cu un film copoliesteric biodegradabil
Partener P1:  Conditionarea ingrasamintelor granulate, prin acoperire cu un film de copoliester biodegradabil, generat din dispersii apoase, in scopul obtinerii de ingrasaminte cu solubilizare controlata a substantelor active
Activitate III.2:  Perfectionarea tehnologiei de obtinere a materialelor de acoperire biodegradabile, generate din dispersii apoase, prin reciclarea chimica a deseurilor de PET
Partener P1:  Sinteza copoliesterilor biodegradabili, dispersabili in apa.
Obtinerea dispersiilor copoliesterice apoase.
Activitate III.3:  Testarea comportarii ingrasamintelor cu eliberare controlata a substantei active in sol
Partener P3:  Evaluarea biodegradarii peliculei de acoperire copoliesterice.
Partener P5:  Experimentarea in casa de vegetatie a cineticii de eliberare a azotului din ingrasamintele granulare acoperite cu pelicula copoliesterica.
Selectie de microorganisme implicate in biodegradarea copoliesterilor.

Etapa IV:  Diseminarea rezultatelor
Activitate IV.1:  Diseminarea rezultatelor prin comunicarea si publicarea de lucrari stiintifice
Partener P1:  Elaborare de comunicari stiintifice pentru prezentare la manifestari nationale si/sau internationale si/sau publicare de articole in reviste de specialitate.
Editarea unui CD-ROM.
Partener P2:  Participare la elaborarea de comunicari stiintifice si/sau articole de specialitate.
Partener P3:  Participare la elaborarea de comunicari stiintifice si/sau articole de specialitate.
Partener P4:  Participare la elaborarea de comunicari stiintifice si/sau articole de specialitate.
Partener P5:  Elaborare de comunicari stiintifice si/sau articole de specialitate.

Etapa V:  Realizarea si experimentarea tehnologiei pilot de obtinere a materialelor de acoperire biodegradabile poliesterice, elaborare documentatie tehnica si protectie prin brevet
Activitate V.1:  Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor
Partener P1:  Coordoneaza activitatea de brevetare.
Partener P2:  Participa la activitatea de brevetare.
Partener P3:  Participa la activitatea de brevetare.
Partener P5:  Participa la activitatea de brevetare.
Activitate V.2:  Realizarea tehnologiei pilot de obtinere a dispersiilor apoase poliesterice
Partener P1:  Definitivarea parametrilor de lucru in instalatia pilot pentru obtinerea materialelor de acoperire biodegradabile.
Activitate V.3:  Experimentarea tehnologiei pilot de obtinere dispersii apoase copoliesterice
Partener P1:  Analize fizico-chimice de baza pentru copoliesteri si dispersia apoasa obtinuta in pilot.
Partener P2:  Verificarea reproductibilitatii caracteristicilor copoliesterilor sintetizati in pilot (spectroscopie IR, analize termogravimetrice).
Partener P3:  Verificarea reproductibilitatii structurii copoliesterilor obtinuti in instalatia pilot (RMN, spectroscopie FTIR).
Partener P4:  Caracterizarea dispersiilor copoliesterice apoase din punct de vedere reologic, granulometric si al stabilitatii.
Activitate V.4:  Testarea tehnologiei pilot de obtinere a materialelor de acoperire copoliesterice la producere de ingrasaminte cu levigabilitate redusa
Partener P1:  Verificarea reproductibilitatii obtinerii de ingrasaminte cu solubilizare controlata a substantelor active.
Partener P3:  Verificarea reproductibilitatii biodegradarii peliculei de acoperire copoliesterice.
Partener P5:  Verificarea reproductibilitatii proprietatilor de biodegradabilitate pentru produsele obtinute in instalatia pilot.
Activitate V.5:  Elaborare documentatie tehnica a tehnologiei
Partener P1:  Coordoneaza si participa la activitatea de elaborare a manualului de prezentare a tehnologiei pilot.
Partener P2:  Participa la elaborarea manualului de prezentare a tehnologiei pilot.
Partener P3:  Participa la elaborarea manualului de prezentare a tehnologiei pilot.
Partener P5:  Participa la elaborarea manualului de prezentare a tehnologiei pilot.