POLIMERI HI-TECH >> membri | proiecte | aparatura | colaboratori | publicatii | aplicatii


BIOCOPET >> prezentare | parteneri | obiective | etape | rezultate finale | contact


OBIECTIVE

Obiective generale:

 -  Elaborarea, realizarea si experimentarea unui procedeu integrat, racordat la prioritatile si obiectivele specifice ariei europene de cercetare si, in acelasi timp, adaptat prioritatilor si posibilitatilor autohtone;
 -  Obtinerea unor materiale de acoperire biodegradabile, deci cu impact negativ scazut asupra mediului;
 -  Posibilitatea generarii acestor materiale de acoperire din dispersii apoase, ceea ce conduce la utilizarea unui procedeu nepoluant (evitarea emisiilor de compusi organici volatili) si nepericulos;
 -  Posibilitatea utilizarii acestor materiale de acoperire la obtinerea unor ingrasaminte granulare cu eficacitate crescuta, prin asigurarea eliberarii treptate a nutrientilor intr-o perioada de timp prelungita;
 -  Utilizarea, ca materie prima la sinteza copoliesterilor biodegradabili, a deseurilor de PET, care in prezent se acumuleaza in cantitati importante, ocupa un volum mare si sunt rezistente la factori atmosferici si biologici;
 -  Economisirea resurselor naturale - scaderea consumului de materii prime provenind din prelucrarea petrolului - prin recuperarea si reintroducerea in circuitul economic a unor compusi cu potential valoric ridicat;
 -  Utilizarea posibila, pe langa deseurile de PET, a altor materii prime derivate din biomasa.

Obiective specifice:

 -  Identificarea principiilor de baza ale realizariii unor materiale de acoperire biodegradabile, ecologice utilizand deseuri de PET;
 -  Elaborare modele experimentale;
 -  Realizarea si experimentarea tehnologiei de laborator pentru obtinerea copoliesterilor biodegradabili dispersabili in apa, din deseuri de PET;
 -  Testarea tehnologiei de laborator de obtinere a materialelor de acoperire copoliesterice biodegradabile la producerea ingrasamintelor cu levigabilitate redusa;
 -  Diseminarea rezultatelor obtinute, protectie prin brevet;
 -  Realizarea si experimentarea tehnologiei pilot de obtinere de materiale de acoperire biodegradabile poliesterice;
 -  Testarea tehnologiei pilot;
 -  Elaborare documentatie tehnica.

Rezultate estimate a fi obtinute:

 -  Studii, analize privind posibilitatile de obtinere a unor materiale de acoperire biodegradabile, generate din dispersii copoliesterice apoase prin reciclarea chimica a deseurilor de PET;
 -  Modele experimentale de laborator privind sinteza poliesterilor din deseuri de PET si obtinerea dispersiilor apoase;
 -  Tehnologie de laborator pentru obtinerea copoliesterilor biodegradabili dispersabili in apa, din deseuri de PET;
 -  Comunicari stiintifice/articole, CD-ROM;
 -  Brevet;
 -  Tehnologie pilot de obtinere a unor materiale de acoperire poliesterice biodegradabile generate din dispersii apoase, utilizand ca materii prime deseuri de PET;
 -  Manual de prezentare a tehnologiei pilot.