POLIMERI HI-TECH >> membri | proiecte | aparatura | colaboratori | publicatii | aplicatii


SPUCERCET >> prezentare | parteneri | obiective | etape | contact


PARTENERI

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti - Departament Polimeri
Coordonator proiect (P1)
Spl. Independentei nr. 202, sector 6, 060021, Bucuresti
Director proiect
Dr ing. Andrei Sarbu
Partener 2 (P2)
Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase si Rare, INCDMNR-IMNR
Bd. Biruintei nr. 102, Pantelimon, 077145, Jud. Ilfov
Responsabil P2
Ing. Luminita Mara
Partener 3 (P3)
Universitatea Politehnica Bucuresti - UPB
Spl. Independentei nr. 296, sector 6, 060031, Bucuresti
Responsabil P3
Prof. dr. ing. Horia Iovu
Partener 4 (P4)
Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti- UPG
Bd. Bucuresti nr. 39, 100680, Ploiesti, Jud. Prahova
Responsabil P4
Conf. dr. ing. Dorin Bombos
Partener 5 (P5)
Institutul de Chimie Fizica "I.G. Murgulescu"
al Academiei Romane

Spl. Independentei nr. 202, sector 6, 060021, Bucuresti
Responsabil P5
Dr. ing. Victor Fruth
Partener 6 (P6)
ATICA CHEMICALS SRL
Str. Cazanesti nr. 202, 240002, Rm. Valcea, Jud. Valcea
Responsabil P6
Ing. Emil Zaharia


Rolul si responsabilitatile fiecarui participant pentru realizarea proiectului


Etape / Activitati / Participanti

Etapa I:  Studii si cercetari preliminare pentru identificarea principiilor de baza ale realizarii si utilizarii noilor spume ceramice ultraporoase in procese de depoluare a fluxurilor gazoase
Activitate I.1:  Studii si analize necesare elaborarii tehnologiei de laborator
Partener P1(CO):  Studiu privind gelifierea prin polimerizare si posibilitatea de polimerizare radicalica in paste (barbotine) ceramice si cercetari preliminare de obtinerere a gelurilor nanocompozite si analiza acestora.
Partener P2:  Studiu privind obtinerea nanopulberilor si oxizilor anorganici nanoporosi si privind compozitia barbotinelor pentru spume ceramice si cercetari preliminare.
Partener P5:  Studiu privind metodele de preparare a pastelor ceramice si de uscare si sinterizare a compozitelor hibride anorganic-organice.

Etapa II:  Unele cercetari pentru elaborarea tehnologilor de producere a spumelor ceramice ultraporoase si de utilizare a lor in procese catalitice si de micro si ultra filtrare pentru tratarea gazelor
Activitate II.1:  Unele cercetari pentru elaborare model experimental - tehnologie de producere a spumelor ceramice ultraporoase si de utilizare a lor in procese catalitice si de micro si ultra filtrare
Partener P1(CO):  Inceperea cercetarilor pentru elaborarea tehnologiei de laborator pentru producerea nanocompozitelor hibride.
Partener P2:  Inceperea cercetarilor pentru producerea pulberilor nanoporoase, prepararea si caracterizarea barbotinelor obtinute din acestea si cercetarea metodelor de depunere a fazelor active catalitic.
Partener P3:  Studiu privind caracterizarea nanocompozitelor polimerice si studiu privind determinarea caracteristicilor filtrante ale noilor materiale pentru pulberi din gaze.
Partener P4:  Studiu privind utilizarea spumelor ceramice ca suport pentru faze active catalitic, destinate distrugerii COV.
Partener P5:  Inceperea cercetarilor privind tratamentul termic si tehnologia de calcinare si sinterizare a gelurilor hibride.

Etapa III:  Cercetari de laborator si realizarea modelului experimental: tehnologie de laborator de producere a spumelor ceramice ultraporoase si de utilizare a lor in procese catalitice si de micro si ultra filtrare pentru protectia mediului
Activitate III.1:  Proiectare model experimental
Partener P1(CO):  Propunerea schemei de flux tehnologic si aparative pentru realizarea noilor materiale.
Partener P2:  Participa la proiectarea schemei aparative de realizare a noilor materiale.
Partener P3:  Participa la proiectarea schemei aparative de realizare a noilor materiale.
Partener P5:  Participa la proiectarea schemei aparative de realizare a noilor materiale.
Activitate III.2:  Cercetari experimentale si realizarea model experimental - tehnologie de laborator
Partener P1(CO):  Cercetari experimentale si definitivarea procedurii pentru producerea nanocompozitelor polimerice anorganic-organice.
Partener P2:  Cercetari experimentale si definitivarea retetelor de preparare a nanopulberilor oxidice si a pastelor ceramice (barbotine) si stabilirea metodei de depunere a fazelor active catalitic.
Partener P3:  Caracterizarea fizico-chimica si fizico-mecanica a nanocompozitelor polimerice si determinarea conductivitatii termice, a caracteristicilor hidrodinamice si a caracteristicilor de retinere a pulberilor din gaze.
Partener P4:  Cercetari privind utilizarea spumelor ceramice ca suport pentru faze active catalitic, destinate distrugerii COV.
Partener P5:  Cercetari experimentale si definitivarea tehnologiei de tratare termica (uscare, calcinare si sinterizare) a nanocompozitelor precursoare de spume ceramice.
Activitate III.3:  Elaborare documentatie model functional - tehnologie de laborator
Partener P1(CO):  Realizarea tehnologiei de producere a spumelor ceramice ultraporoase.
Partener P2:  Participa la realizarea tehnologiei de producere a spumelor ceramice ultraporoase.
Partener P3:  Realizarea tehnologiei de filtrare a suspensiilor solide din fluxurile gazoase prin spume ceramice ultraporoase.
Partener P4:  Realizarea tehnologiei de depoluare catalitica a fluxurilor gazoase pe spume ceramice ultraporoase.
Partener P5:  Participa la realizarea tehnologiei de producere a spumelor ceramice ultraporoase.
Activitate III.4:  Experimentarea solutiei propuse de obtinere si utilizare a spumelor ceramice ultraporoase
Partener P1(CO):  Experimentarea solutiei propuse de obtinere si utilizare a spumelor ceramice ultraporoase.
Partener P2:  Participa la experimentarea solutiei propuse de obtinere si utilizare a spumelor ceramice ultraporoase.
Partener P5:  Participa la experimentarea solutiei propuse de obtinere a spumelor ceramice ultraporoase; Caracterizarea morfostructurala a spumelor.

Etapa IV:  Demonstarea functionalitatii si utilitatii tehnologiei realizate pentru depoluarea chimica si fizica a fluxurilor gazoase, protectia prin brevet si diseminarea rezulatelor
Activitate IV.1:  Demonstrarea functionalitatii si utilitatii tehnologiei propuse de obtinere si utilizare a noilor spumelor ceramice ultraporoase
Partener P1(CO):  Cercetari de demonstrare a reproductibilitatii tehnologiei de producere a noilor materiale.
Partener P2:  Participa la demonstrarea reproductibilitatii tehnologiei de producere a noilor materiale.
Partener P3:  Sprijina demonstrarea cu analize specifice.
Partener P5:  Participa la demonstrarea reproductibilitatii tehnologiei de producere a noilor materiale; Caracterizarea complexa a produsului ceramic.
Partener P6:  Participa la demonstrarea reproductibilitatii tehnologiei de producere a noilor materiale.
Activitate IV.2:  Experimentarea si verificarea tehnologiei
Partener P3:  Experimente de verificare a utilitatii spumelor ceramice obtinute prin proiect in filtrarea unor fluxuri gazoase.
Partener P4:  Experimente de verificare a utilitatii spumelor ceramice obtinute prin proiect in depoluarea catalitica a unor fluxuri gazoase.
Partener P6:  Participa la experimentele de verificare a utilitatii si functionalitatii spumelor in procese de filtrare si catalitice.
Activitate IV.3:  Proiectare si elaborare documentatie de analiza tehnico-economica
Partener P1(CO):  Coordoneaza si participa la activitatea de elaborare a studiului de fezabilitate.
Partener P2:  Participa la elaborarea studiului de fezabilitate.
Partener P5:  Participa la elaborarea studiului de fezabilitate.
Partener P6:  Participa la elaborarea studiului de fezabilitate.
Activitate IV.4:  Elaborarea specificatiei tehnice
Partener P1(CO):  Coordoneaza si participa la activitatea de elaborare a specificatiei tehnice.
Partener P2:  Participa la elaborarea specificatiei tehnice.
Partener P3:  Participa la elaborarea specificatiei tehnice.
Partener P4:  Participa la elaborarea specificatiei tehnice.
Partener P5:  Participa la elaborarea specificatiei tehnice.
Activitate IV.5:  Diseminarea pe scara larga a rezultatelor prin comunicarea si publicarea nationala si internationala a lor
Partener P1(CO):  Coordoneaza pe parcursul proiectului activitatea, in scopul realizarii a minim 4 comunicari stiintifice la conferinte internationale, minim 4 articole in reviste ISI, a unui CD-ROM, a unei pagini web si participarea la targuri si expozitii.
Partener P2:  Sustine diseminarea.
Partener P3:  Sustine diseminarea.
Partener P4:  Sustine diseminarea.
Partener P5:  Sustine diseminarea.
Activitate IV.6:  Identificarea si atribuirea drepturilor de proprietate intelectuala asupra rezultatelor
Partener P1(CO):  Coordoneaza activitatea de depunere a minim o cerere de brevet.
Partener P2:  Participa la activitatea de brevetare.
Partener P3:  Participa la activitatea de brevetare.
Partener P4:  Participa la activitatea de brevetare.
Partener P5:  Participa la activitatea de brevetare.