POLIMERI HI-TECH >> membri | proiecte | aparatura | colaboratori | publicatii | aplicatii


BIOENZINIT >> prezentare | parteneri | obiective | etape | contact


OBIECTIVE

Obiective generale:

 -  Cresterea securitatii alimentare si a sigurantei alimentelor;
 -  Dezvoltarea biotehnologiilor cu impact asupra calitatii vietii si dezvoltarii economice;
 -  Dezvoltarea de noi materiale, produse si procese cu inalta valoare adaugata;
 -  Optimizarea metodelor de preventie a bolilor;
 -  Fundamentarea stiintifica si dezvoltarea de tehnologii pentru conservarea, reconstructia si consolidarea diversitatii biologice si ecologice.

Obiective specifice:

 -  Obtinerea de biosenzori enzimatici pentru monitorizarea nitratilor si nitritilor din ape;
 -  Imobilizarea covalenta a enzimelor si obtinerea unor noi nanocompozite polimerice enzimatice;
 -  Depunerea de polimeri hidrofili pe electrodul senzorului;
 -  Caracterizarea complexa, fizico-chimica, enzimatica si structurala a noilor nanocompozite enzimatice;
 -  Stabilirea posibilitatii de utilizare a noilor biosenzori in monitorizarea continutului de nitrati si nitriti al apelor destinate consumului uman;
 -  Realizarea unor tehnologii de utilizare eficienta a noilor dispozitive;
 -  Cresterea calitatii vietii, prin prevenirea imbolnavirii populatiei.

Rezultate estimate a fi obtinute:

Rezultate economice:

 -  Largirea sortimentelor de nanocompozite avansate si cresterea productiei fizice a unitatilor din industria electronica si electrotehica, ceea ce va conduce la cresterea PIB;
 -  Cresterea nivelului tehnic si calitativ al materialelor avansate produse in tara, ceea ce va conduce la cresterea competitivitatii si imbunatatirea pozitiei pe piata a beneficiarului interesat si a altor beneficiari potentiali, in special din categoria IMM;
 -  Cresterea beneficiilor la fabricarea materialelor avansate, prin realizarea unor produse cu valoare crescuta, in acord cu cerintele unor noi domenii de aplicare;
 -  Satisfacerea cerintelor pietei privind noutatea produselor, care ar putea genera o noua cere de piata;
 -  Eficientizarea utilizarii resurselor materiale de catre unitatile economice din tara (beneficiari utilizatori);
 -  Dezvoltarea parteneriatului intre unitatile economice (beneficiari utilizatori) si unitatile de cercetare-dezvoltare;
 -  Asigurarea unei dezvoltari economice durabile, la nivel sectorial si regional.

Rezultate stiintifice:

 -  Stimularea formarii de retele de laboratoare de cercetare in domeniul alimentar, al mediului si al noilor materiale, prin colaborarea intre institute de cercetare si universitati;
 -  Cresterea capacitatii de integrare in parteneriate si programe la nivel european in aria tematica 2.: Alimentatie, agricultura si biotehnologii, in aria tematica 6: Mediu si schimbari climatice si in aria tematica 4: Nanostiinte si nanotehnologii, materiale si noi procese de productie;
 -  Dezvoltarea in continuare a cercetarii in domeniul sintezei, procesarii si modificarii polimerilor, biochimiei, electrochimiei si ecologiei si al caracterizarii complexe a materialelor;
 -  Cresterea capacitatii unitatilor economice (beneficiari) de a absorbi rezultatele activitatii de cercetare, prin transfer tehnologic si stimularea inovarii;
 -  Diseminarea pe scara larga a rezultatelor nebrevetabile prin comunicari la conferinte internationale si alte manifestari stiintifice, articole de specialitate in reviste ISI, workshopuri, CD-ROM, pagina web, participarea la targuri si expozitii, etc, ceea ce va duce la cresterea vizibilitatii stiintei romanesti.

Rezultate cu efecte ecologice:

 -  Monitorizarea poluarii cu nitrati si nitriti a apelor;
 -  Obtinerea noilor materiale prin procedee ecologice, fara emitere de noxe in atmosfera si de ape uzate, incarcate cu auxiliari chimici agresivi pentru mediu;
 -  Protectia personalului muncitor si a mediului inconjurator atat la fabricant cat si la utilizator.

Rezultate cu efecte sociale:

 -  Protectia sanatatii populatiei;
 -  Cresterea calitatii vietii;
 -  Crearea de noi locuri de munca;
 -  Dezvoltarea regionala, in special in zone defavorizate;
 -  Atragerea tinerilor absolventi si a studentilor din anii terminali in cadrul proiectului si sustinerea lor pentru integrarea ulterioara in productie. La proiect participa 22 tineri, dintre care 4 studenti.