COMPOZITE POLIMERICE >> proiecte

Proiecte Nationale:
Nr. crt.Denumire proiectProgramPerioadaValoare administrata (euro)
1.Produse prietenoase mediului din polimeri si microfibrile celulozicePN II2008-2011460.000
2.Crearea unui centru de expertiza pentru caracterizarea nanocompozitelor polimericePN II
Capacitati
2008-2010190.000
3.Dezvoltarea infrastructurii laboratorului de caracterizare fizico-mecanica a polimerilor pentru testarea deseurilor din materiale plastice in vederea valorificariiPN II
Capacitati
2007-2009450.000
4.BIOPOLACT - Materiale termoplastice biodegradabile din resurse regenerabile pentru ambalaje ecologice Ón scopul reducerii poluarii si a impactului negativ asupra mediuluiPNCDI - II2007-2009298.000