SISTEME HETEROGENE >> membri | proiecte | aparatura | colaboratori | publicatii | aplicatii | galerie foto

RALUCA IANCHIS
Cercetator stiintific I, Dr. ing.
E-mail: ;   
Tel: 021.316.30.93 (132)
Profil ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5540-2774
Profil ResearcherId: http://www.researcherid.com/rid/C-4247-2012


Studii:

-  2004 absolventa a Universitatii "Politehnica" Bucuresti, Facultatea de
Chimie Industriala
-  2005 masterat, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, Facultatea de Chimie Industriala
-  2009 doctorat, Universitatea "Politehnica" Bucuresti, Facultatea de Chimie Industriala

Functia actuala: cercetator stiintific gr.I, ICECHIM, Departamentul Polimeri

Domenii de interes:

- Sinteza de nanomateriale obtinute in mediu dispers prin emulsie, miniemulsie, microemulsie, emulsie fara surfactant cu/fara nanoparticule anorganice (silicat stratificat/silice/argint/fier)- nanocompozite polimer-anorganice; functionalizarea nanoparticulelor anorganice, biopolimeri, biomateriale, incapsularea de substante hidrofile/hidrofobe, acoperiri hibride hidrofobe, hidrogeluri compozite, membrane;
- Metode si tehnici de caracterizare a polimerilor si a compozitelor polimerice: DLS, Zeta potential, FTIR si UV-VIS; Analize termice si mecanice (TGA, DSC, DMA).

Membru al asociatiilor profesionale:

- Societatea Romana de Chimie.

Specializari si Calificari:

Stagii de specializare:
- martie 2006: Departamentul de Reactii de Polimerizare si Cromatografie, Institutul de Polimeri in cadrul Academiei de Stiinte din Bratislava;
- aprilie-mai 2007: Departamentul de Chimie si Inginerie Chimica, Universitatea Tehnica din Eindhoven, Olanda;
- iulie-august 2011; iulie-august 2012: Centrul de Compozite CONCORDIA, Universitatea Concordia, Montreal, Canada.
Cursuri
- Cursuri de vara Scoala de Microscopie Electronica-SME 2005- INFIM Bucuresti;
- Curs analize termice DSC, TGA si DMA - TA Instruments, Zellik, Belgia 2011;
- Curs Manager de inovare - Cod COR 242106 - decembrie 2016-ianuarie 2017;

Conducere proiecte nationale:
ProiectulFunctiaPerioada
Optimizarea si validarea unui material avansat si a tehnologiei aferente pe baza de biopolimer-argila modificata ca si purtator de doxorubicina pentru eliberarea controlata in tractul gastrointestinal, PNIII-PED - DoxSaClayDirector de proiect2017 - 2018
Nanocompozite Polimerice Obtinute in Prezenta de Silicati Stratificati Superhidrofobi prin Polimerizare in Mediu Apos, PNII RU-PD - SilfobDirector de proiect2010 - 2012
Nanocompozite obtinute in sisteme disperse, PNII RU-TDDirector de proiect2007 - 2008

Participare la proiecte nationale si internationale:
ProiectulFunctiaPerioada
High Aspect Ratio Carbon-based Nanocomposites, FP7 - HARCANAMembru2008 - 2012
Enhancement the quality participation at FP6 projects in the polymer nanomaterials field, FP6 - ENPONAMembru2005 - 2008
Surface plasmon resonance multi-sensor for real time illicit drugs detection, ERA-NET - SNIFFMembru2016 - 2018
Conversion of phytogenic silica reach food industry by-products into value-added products, ERA-IB - CONVERT-SIMembru2016 - 2018
How to protect water, soil and plants production all together, WaterWorks2015 Cofund - PROWSPERMembru2017 - 2019
Solutions to obtain automotive parts with icephobic and dirtphobic properties made of polypropylene and polycarbonat, POS-CCEMembru2013 - 2015
New delivery systems based on micro/nanogels containing bioactive natural substances, PNII RU-TE - BIOGELFARMMembru2015 - 2017
Multifunctional and innovative products for safe and bioenhanced functional food from newly cultivated plants in Romania, PNII-PCCA - MAIAMembru2014 - 2017
Polymer composites based on nanosilica networks grew through "soft" methods on nanolamellare entities, PNII-Idei - SILICOREMembru2009 - 2011

Brevete:

1. Ianchis R., Gifu I.C., Ninciuleanu C.M., Alexandrescu E., Petcu C., Nistor C.L., Nižu S., Compozitie pe baza de hidrogeluri compozite cu argila si procedeu de obtinere a acestora, A2018-00411/2018.
2. C.L. Nistor, R. Ianchis, F. Oancea, M.L. Jecu, I. Raut, D. Donescu, Process for producing and use as plants biostimulants of some essential oils encapsulated in mesoporous silica systems, A/00925/2015.
3. C.L. Nistor, R. Ianchis, F. Oancea, M.L. Jecu, I. Raut, D. Donescu, Process for essential oils encapsulation into mesoporous silica systems and for their application as plant biostimulants, PCT/RO2016/000025.

Publicatii si participari la manifestari stiintifice:    »  »  »   LISTA DE LUCRARI 
(Scopus Author ID: 23995646600)

Premii:

- Premiu international la NanoBioeurope 2008, International Congress & Exhibition, Barcelona, Spania, 2008.

Alte informatii:

- Autor si coautor la 39 articole ISI, h-index SCOPUS = 11, numar total de citari 332;
- Reviewer la edituri prestigioase: Wiley Interscience - J. Appl. Polym. Sci., Elsevier - Prog. Org. Coat., J. Clean. Prod., Arab. J. Chem., Springer- Polym. Bull., SciKnow publication-Universal Journal of Biotechnology & Bioinformatics, MDPI, Royal Society of Chemistry - RSC Adv.