SISTEME HETEROGENE >> membri | proiecte | aparatura | colaboratori | publicatii | aplicatii | galerie foto


NANONERVES >> prezentare | parteneri | rezumat | obiective | rezultate | diseminare | galerie foto

MATERIAL AVANSAT PE BAZA DE NANOPARTICULE CU EFECT SINERGETIC ASUPRA
STRESULUI OXIDATIV NEURONAL SI ASUPRA FORMARII FIBRILELOR BETA-AMILOIDICE
PENTRU TRATAMENTUL PREVENTIV AL BOLII ALZHEIMER - NANONERVES


PREZENTARE

Finantare: Buget de stat
Program: PNCDI III-Program 2: Cresterea competitivitatii economiei romanesti prin cercetare, dezvoltare si inovare, Proiect experimental demonstrativ (PED)
Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PED-2019-4657
Titlul proiectului: Material avansat pe baza de nanoparticule cu efect sinergetic asupra stresului oxidativ neuronal si asupra formarii fibrilelor beta-amiloidice pentru tratamentul preventiv al bolii Alzheimer (Nanonerves)
Contract de finantare: 318 PED/2020
Valoarea totala a contractului: 600000 lei
Valoare de la bugetul de stat: 600000 lei
Durata proiectului: 24 luni
Perioada de derulare a proiectului: 03.08.2020 - 02.08.2022
Contractor: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM Bucuresti
Autoritate contractanta: Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii
Director proiect: Dr. ing. Cristina Lavinia Nistor; e-mail: lc_nistor@yahoo.com; cristina.nistor@icechim-pd.ro


PARTENERI

Coordonator (CO):INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIMIE SI PETROCHIMIE-ICECHIM, Splaiul Independentei 202, Bucuresti, tel: 021.315.32.99, fax: 021.312.34.93
Partener (P1): Universitatea Bucuresti, tel: 021 307 73 00, fax: 021 313 17 60,


REZUMAT

Acest proiect isi propune sa dezvolte si sa valideze un nou produs si tehnologia sa cu aplicare in tratamentul preventiv al bolii Alzheimer. Acest nou produs include ingrediente bioactive cu efect asupra stresului oxidativ neuronal (curcumina) si formarea fibrilelor beta-amiloidice (nanoparticule functionalizate de Ag si ZnO) si totodata un nanotransportor (particule de silice functionalizate cu PEG), care pot actiona ca un inhibitor al fibrilarii beta-amiloidice.


OBIECTIVUL PROIECTULUI

Acest proiect isi propune sa dezvolte si sa valideze un nou produs si tehnologia sa cu aplicare in tratamentul preventiv al bolii Alzheimer. Acest nou produs include ingrediente bioactive cu efect asupra stresului oxidativ neuronal (curcumina) si formarea fibrilelor beta-amiloidice (nanoparticule functionalizate de Ag si ZnO) si totodata un nanotransportor (particule de silice functionalizate cu PEG), care pot actiona ca un inhibitor al fibrilarii beta-amiloidice. Noutatile principale ale proiectului constau in: (i) un studiu al interactiunii cu fibrilele beta-amiloidice al formularilor noi bazate pe nanoparticule de Ag sau ZnO si curcumina incapsulate in nanoparticule de silice functionalizate si (ii) o abordare stiintifica sistematica si rationala pentru a ajunge la un echilibru intre efectul modificarii cineticii formarii fibrilelor beta-amiloidice si prevenirea efectelor toxice (cunoscute altfel) asupra neuronilor. Obiectivele proiectului sunt: (i) optimizarea componentelor procesului si imbunatatirea compatibilitatii acestora; (ii) dezvoltarea modelului demonstrativ, prin integrarea componentelor si (iii) testarea si validarea modelului demonstrativ, in conditii de laborator. Obiectivele sunt legate de diferite TRL-uri. Compatibilitatea imbunatatita si compozitia optima a noilor formulari bazate pe nanoparticule de Ag sau ZnO si curcumina incapsulate in nanoparticule de silice functionalizate (primul obiectiv) permit analiza si imbunatatirea proprietatilor (TRL 3). Integrarea componentelor (obiectivul 2) si testarea produsului in conditii de laborator (obiectivul 3) permit dezvoltarea pana la TRL 4.


REZULTATE

ESTIMATE

 • 1 metoda de sinteza in vederea obtinerii nanoparticulelor de Ag functionalizate;
 • 1 metoda de sinteza in vederea obtinerii nanoparticulelor de ZnO functionalizate;
 • 1 proces de optimizare al sintezei nanoparticulelor metalice functionalizate;
 • 1 proces de obtinere NP de silice functionalizate cu PEG ca vectori de transport;
 • 1 raport de evaluare despre viabilitatea celulara, dozele de citotoxicitate si intervalele de expunere ale NP;
 • 1 proces optimizat de preparare a noilor formulari bazate pe NP metalice si curcumina incapsulate in NP de silice functionalizate;
 • 1 protocol de lucru pentru testarea nanosistemului optimizat;
 • 1 model functional de laborator bazat pe nanosistemul destinat prevenirii fibrilarii beta-amiloidice;
 • 1 tehnologie de laborator optimizata pentru prepararea unui produs eficient si inovativ de inhibare a fibrilarii beta-amiloidice;
 • 1 protocol de lucru pentru validarea modelului functional de laborator;
 • 1 pagina web pentru promovarea proiectului;
 • 1 cerere de brevet;
 • 1 workshop;
 • participare la 8 conferinte nationale/internationale;
 • 3 articole trimise pentru publicare.

ETAPA 1/2020 - Prepararea si optimizarea a noi tipuri de nanoparticule metalice (NP) functionalizate, de diferite forme si dimensiuni; Caracterizarea fizico-chimica a compusilor obtinuti
Perioada de desfasurare: 03.08.2020-31.12.2020ETAPA 2/2021 - Obtinerea si caracterizarea noilor formulari destinate prevenirii fibrilarii beta-amiloidice, bazate pe NP de Ag sau ZnO si curcumina, incapsulate in NP de silice
Perioada de desfasurare: 01.01.2021-31.12.2022ETAPA 3/2022 - Dezvoltarea procesului de obtinere si validarea noului produs cu effect de inhibare a fibrilarii beta-amiloidice
Perioada de desfasurare: 01.01.2022-02.08.2022DISEMINAREGALERIE FOTO