COMPOZITE POLIMERICE >> proiecte


DESPLAST >> prezentare | echipamente | echipa | conditii acces | contact


ECHIPA

Colectivul de lucru al Laboratorului pentru caracterizarea fizico-mecanica si reologica a polimerilor

  - Dr. ing. Denis Mihaela Panaitescu
  - Chim. Michaela Doina Iorga
  - Dr. ing. Zina Vuluga
  - Drd. ing. Adriana Nicoleta Frone
  - Ing. Dorel Florea
  - Tehnician Gabriela Corduneanu
  - Tehnician Dorian Radu